Vigge skola 1947 yngre elever

 

Första raden från vänster: Roland Gradin, Tore Viberg, Stig Högbom, Bosse Larsson,
Ingemar Svensson, Maj-Britt Höglund, Gun Höglund och Solveig Svanberg.
Andra raden från vänster: Almer Gradin, Saga Persson, Elna Andersson, Sonja Eriksson, Ingrid Wistrand och Anna Höglund (lärare)
Tredje raden från vänster: Karin Jonsson (lärare) Pelle Wedin, Karl-Göran Karlsson, Britta Jonsson, Marianne Viberg,

Gerd Wistrand, Hjördis Gradin och Kerstin Sörgren