Vigge skola på 20-talet

 

Lärarinna: Hildegard Svensson

Från vänster översta raden: Gerda Berggren, Märta Svensson, Greta Lisa Westman, Ida Höglund, Verner Widmark, Helge Johansson.

Från vänster mittersta raden: Anna Svanberg, Hilma Söderberg, Märta Granlund, Lilly Svanberg, Linnea Gradin, Ester Gradin, Sven Svensson.

Från vänster främre raden: Einar Sandin, Evert Eriksson, Helge Gradin, Erik Ullmark.