Skolresa till Stockholm 1946

 

Bakre raden från vänster: Gunnar Lundström, Gunnar Gradin, Roland Persson, Algot Ångman, Lasse Westling,

Lars-Göran Norberg, Almer Vestman, Göte Widmark, Rune Vestling, Lärare Bo Rosvall.
Främre raden från vänster: Iris Larsson, Margit Andersson, Inger Persson, Ann-Marie Höglund, Birgit Svensson,
Elsa Widmark, Anna -Stina Westman, Ingrid Widmark, Bengt Hamrin, Sven Sjölander, Tage Hådén, Karl Eriksson, Åke Svensson.