Vigge skola 1932


Lärare: Anna Höglund Karin Larsson-Jonsson
Främre raden: Inge Sjölander, Gösta Elfving, Sigurd Eriksson, Emmy Gradin, Helge Sjölander,

Bengt Högbom, Tage Högbom, Henry Sörgren, Vilmer Gradin.
Andra raden: Allan Karlsson, Gunnar Karlsson, Almer Svensson,  Lisa Tillberg, Runa Högbom, Anny Svensson,

Linnea Kilman, Henry Gradin, Göta Elfving, Gunborg Gradin, Sven Sörgren.
Bakre raden: Eira Eriksson, Mary Gradin, Stina Eriksson, Henny Svanberg, Anna-Britta Högbom,

Gunhild Sjölander, okänd, John Kilman, Johannes Eriksson.