Vigge skola 1957


Främre raden från vänster: Leif Högbom, Lars-Emil Vedin, Göran Höglund, Raymond Sjölander,
Reidar Högbom, Lennart Eriksson, Kristina Höglund.
Andra raden från vänster: Birgitta Vistrand, Sara Hådèn, Vaini Svensson, Heikki Hedback, Raimo Bärlund,

Folke Gradin, Ove Hådèn,Sivert Öberg, Mitzy Svensson, Gerd Höglund.
Tredje raden från vänster: Helvi Hedback, Maj Öberg, Solbritt Svanberg,

Randi Parment, Anita Nilsson, Ulla Eriksson,
Fjärde raden från vänster: Gunbritt Nilsson, Seidi Kaivooja, Lärare: P-E Näsman, Britt Öberg.