Vigge skola 1945 de äldre eleverna

(Denna bild är tagen samma dag som detta skolkort)


Lärare Bengt Olov Rosvall
Första raden nerifrån: Anna-Stina Vestman, Birgit Svensson, Elsa Vidmark, Ann Mari Höglund, Siri Öberg, Margit Andersson.
Andra raden från vänster: Lars Vestling, Birger Engblom, Karl Eriksson,
Lars-Göran Norberg, Göte Vidmark, Egon Åström
Tredje Raden från vänster: Gunnar Lundström, Roland Persson, Almer Westman,
Göte Engblom, Algot Ångman, Gunnar Gradin, Tord Håden