Vigge skola 1938

 

Från vänster sittande: Olle Thelander, Birgit Engblom, Berta Svensson, Majvor Svanberg, Margit Engblom, Eleonora Gradin,

Barbro Hamrin, Vega Hamrin, Dagny Krus och Elsa Westman.

Från vänster stående: Verner Selander, Birger Gradin, Nils Olov Vedin, Bertil Svensson, Torsten Viberg, Sixten Svensson, Abraham Sjölander,

Klas Öberg, Ruben Högbom, Torsten Lidbom, Gereon Eriksson, Gunborg Sjölander, Ingrid Vestling, Eva Högbom och Irene Larsson.

Lärarinnan Brunell från Ljustorp