Vigge skola 1934

 

Bakre raden från vänster: Lärarinnan Anna Höglund, Vilmer Gradin, Bengt Högbom, Tage Högbom,
Henry Sörgren, Helge Sjölander, Bertil Svensson, Sigurd Eriksson, Allan Karlsson och lärarinnan Karin Jonsson.

Mellersta raden från vänster: Malin Larsson, Anny Svensson, Kristina Larsson, Märta Vedin, Runa Högbom,
Gunborg Gradin, Eira Eriksson, Linnea Kilman, Greta Holm, Signhild Andersson, Helmer Gradin och Inge Sjölander.

Tredje raden från vänster: Nora Gradin, Ingrid Vestling, Majvor Svanberg, Eva Högbom,
Gunborg Sjölander, Alva Westman, Maj-Britt Åsberg, Saida Eriksson och Emy Gradin.

Fjärde raden från vänster: Torsten Lidbom, Sixten Svensson, Verner Selander, Bertil Svensson, Ivar Holm,
Nils-Olov Vedin, Birger Gradin, Klas Öberg och Ragnar Högbom.