Vigge skola 1951

 

Första raden från vänster: Sigvard Öberg, Mats-Ola Hådèn. Lars-Gunnar Vistrand, Jonny Hådén, Bert Ingvar Svanberg, Tord Svanberg, Ulla-Britt Gradin,

Nisse Nilsson, Benny Svensson, Stig Hamrin.
Andra raden från vänster: Harry Svensson, Jan Hådén, Eino Hedbakk, Berit Högbom, Vanja Öberg, Gunnvi Svensson, Marita Söderberg.
Tredje raden från vänster: Ingemar Svensson, Lilian Svensson, Tore Viberg, Barbro Öberg.
Fjärde raden från vänter: Solveig Parment, Ingrid Vistrand, Kjell Svanberg, Gun Höglund, Stig Högbom, Hilkka Hedbakk, Börje Bylander, Rolf Hådén.
Lärare klass 1-2 Anna Höglund.
Lärare klass 3-6 Per-Erik Näsman