Vigge skola 1921

 

Lärarinna: Anna Lindström

Bakre raden fr. v: Valter Svanberg, Ansgar Andersson, Holger Andersson, Pelle Gradin,
Ingvar Svanberg och Bernhard Berggren.
Främre raden fr. v: Alvar Gradin, Lydia Jonsson, Märta Sjölander, Ingeborg Svensson
Och Viola Kilman