Vigge skola 1917

Längst fram fr.v: Linnea Öberg, Ida Öberg,Anna-Greta Gradin och Nanny Svanberg. 
På knä Bakom: Johan Ullmark,Hjalmar Andersson, Artur Öberg, Kalle Svanberg, Sigfrid Svensson och Johan Gradin
Sittande: Märta karlsson, Sara Ullmark, Märta Vistrand, Erika Olsson, Astrid Viklund, Anna Vistrand ovh Greta Höglund.
Stående: Märta Svensson, Gunnar Berggren, Gösta Vidmark, Olof Karlsson, Albin Vidmark och Einar Vidmark.