Konserverings och hovslagerikurs i Vigge hos Vidmarks 1942.

Damer från vänster: Anna Nord, Maja Nord, Mary Larsson, Tilda Vistrand, Rut Vicksell, Ingrid Karlsson.

Män övre raden: Bertil Forsberg, Enar Jonsson, Olle Karlsson, Folke Andersson, Ingvar Henriksson.

Mitten raden: Henry Tillberg, Inge Sjölander, Läraren?, Ante Henriksson, Konrad Söderberg, Chefen för båda kursena?,

Nils-Olov Vedin, Helmer Vidmark, Andreas Henriksson, Henning Larsson.
Främre raden: Klas Öberg, Henry Sörgren, Sigurd Eriksson, Tage Högbom, liten flicka Astrid Vidmark, Sixten Svensson, Birger Forsberg