Låg vy  över gården på Högänge samt skolan och längst bort kapellet.

Till höger om vägen ligger Högänge naturreservat.
 

(Klicka på bilden för att göra den större)