Vy från syd  över den del av Vigge som först bebyggdes, inom bildens yta finns det
52 gravar eller andra fornlämningar och ett naturreservat (Högänge).

 

(Klicka på bilden för att göra den större)