Klicka på längst till vänster eller höger för att byta sida Nils och Klara Högbom Ullén, Åslund och Högbom Alma Viding Okänd militär Reinhold Sjökvist Valle Vistrand Anselm Eriksson Nästa sida Föregående sida