Några barndomsminnen!

Jag älskar söndagsskolan
och villigt skyndar dit
att där bland barnen sjunga
och lära med all flit,
jag vill ej dagen spilla
i lättja synd och lek
jag skyr den onda värden
och falska vänners svek.


Så sjöng vi i Vigge söndagsskolan också för 60 år sen, och många är de minnen som jag har kvar från den tiden.
Moster Bricken hette vår söndagsskollärarinna, vi var inte så många då som ni är nu. Jag minns den första söndagen då jag fick börja i söndagsskolan, då fick jag åka med pappa i båten över sjön och när vi kom fram till Högboms (Granells)
hette det på den tiden och fick se de vackra blommorna och känna doften av resedan då var det högtid.
När vår lärarinna samlade oss små omkring söndagsskoltexten då kan jag säga att det var högtidsstunder då var barnavännen Jesus med oss då sjöng vi ”Tryggare kan ingen vara”.
Så var det en vacker sommarsöndag vår lärare tog oss med på en båttur på Viggesjön då lärde hon oss sången ”Där en falnad ros skall blomma”.
Ja nu är det många år sedan och fastän flickan har blivit gammal så lever minnet av söndagsskolan kvar, det var en välsignelse att gå i den skolan. Och därför vill jag skicka en hälsning till alla barn att ni skall villigt skynda dit ty Jesus finnes där och många Jesus vänner som hålla honom kär.

Jag tror att det är därför att jag fick höra och lära om Jesus som jag idag är ett Guds barn, därför kära söndagsskollärare fortsätt att arbeta bland barnen och inte förtröttas ty ni skall i sinom tid få skörda vad ni har sått. Ja detta var några minnen från söndagsskoltiden i Vigge och tacksamheten till Gud är stor för all nåd och kärlek jag fått taga emot.

Herren sina trogna vårdar uti Sions helga gårdar
Över dem Han sig förbarmar bär dem uppå fadersarmar.


Hälsning G. A.
Gunilla Aspman


Denna vackra berättelse från sin söndagskoltid i Vigge omkring 1890 är
skrivet av Gunilla Elina Aspman f. Jonsson ca. år1950
Familjen bodde i Sjöänget där Gunilla var född 1884.

/Ragnar Högbom