Personer bosatta i Vigge mellan 1872--1881

 

Efternamn         Förnamnn            Yrke                     f.dag   f.år    födelseort

Ersson                Erik                        f.bonden               13/3    1801     Stöde

Persdotter          Brita                      hustru                   ????    1801     Tuna

                                 dotter       fam. från Ulvsjön  c.a.  1850        

                              Greta Lisa                                      31/8    1841    Stöde                  

                                  son

Wiklander          Erik Petter             bonde                   28/12   1838    Stöde

Nilsdot- Thom   Margareta              hustru    g. 1860   13/4     1833    Hassela

                                  barn

                              Erik Andreas                                  16/9      1859    Stöde

                              Brita Eugenia                                 05/1      1861   Stöde

                              Vendela Götilda 03/9      1864    Stöde

                              Margareta Olivia                           25/9      1868   Stöde

                              Nils August                                    03/2      1871   Stöde

 

Sjöberg              Brita Chatarina      piga                     04/11    1862    Stöde                 

Wiberg               Nils Olof               dräng                   06/12    1843    Stöde

Källman             Ingrid Marta           piga                     17/9      1855    Attmar

Westerlund        Mikael Anton         arbetare               07/10   1844    Svårt !

Nilsson              Nils Mathias          dräng                   24/2      1851    Stöde

Thomasson         Thomas                  inhyses ?              24/3      1804    Stöde

                             

Olofsdotter        Marta                     änka                     03/9      1801   Hassela

                                       son

Jönsson-Säll      Olof                       bonde                   19/6    1823     Hassela

Forsell               Anna Greta            hustru                   12/1    1826     Hassela

                                       barn

                              Johan Abram                                  01/1    1851    Stöde

                              Jöns Olof                                        04/9    1853    Stöde

                              Marta Lisa                                      16/1    1856   Stöde

                              Daniel Andreas                              06/2    1858   Stöde

                              Erik                                                07/2    1861   Stöde

                              Per                                                 08/4    1863   Stöde

                              Anna Brita                                      08/9   1866   Stöde

                              Greta Maria                                   10/2    1870   Stöde

     familjen Jönsson-Säll flyttar åter till Hassela den 14 okt. 1874

Kerf                   Gustaf Adolf          L.B. ?                   23/8    1838   Stöde

Henriksdotter     Anna Stina             hustru   g.1860     11/1    1817   Stöde

  

Norberg             Israel                     arbetare                  08/3  1843    Nätra

Persdotter          Petronella              hustru                      04/4   1856    Hassela

 

Kjelander           Johan Fredrik         arbetare                  15/6   1859   Säbrå

Persdotter          Carin                      hustru                      14/10 1850   Leksand

                                 dotter

                              Frida Gustafa                                    22/8   1880   Sundsvall

Persson              Peter                      faktor                      04/7   1832   Torp

Johansdot.-Grip Brita                      hustru                      11/12  1827   Hassela

                                  barn

                              Johan Peter                                        01/5    1859   Hassela

                              Brita Elisabeth                                  10/2    1862   Hassela

                                    familjen till Hassela 26 nov 1878               

 

änkan efter Johannes Bergner

Ersdotter            Brita Lena     änka   död 21/3 1873       01/6    1844   Stöde

                                                      barn

                              Erik Petter                                         17/5    1865   Stöde

                              Chatarina Fredrika                            06/1    1869   Stöde

                              Brita Johanna                                    16/2    1871   Stöde

                   Johannes Bergners föräldrar nedan

Johansson          Jöns                       f.bonde                   13/1     1803   Hassela

Vesterlund         Katarina Fredrika  hustru                      11/1     1799   Stockholm                   

 

Jonsson              Nils Jonas              arrendator               11/1    1843    Stöde

Ersdotter            Greta Lisa              hustru   g. 1873        08/6    1841    Stöde

 

Pålsson-Ros       Erik                        arbetare                  26/8    1831    Bjuråker

Ersdotter            Karin                     hustru    g. 1862         21/6     1841    Attmar

                                 barn

                              Ingrid Cajsa                                      21/12   1862   Hassela

                              Erik Paulus                                        14/5   1865   Attmar

                              Jonas Peter                                        24/10   1869   Stugun

                              Johan Olof                                         30/4    1872   Stugun

                              Brita Erika                                        25/12  1874   Attmar

                              Anna Helena                                     29/9    1878   Stöde

                            Lars Gustaf                                          18/11   1879   Stöde                                 

Hallèn                Johan Gullik          arbetare                  10/4     1834   Attmar                                                                   

Källman             Anna Greta            hustru     g. 1877      28/11   1850   Hassela

 

Norin                 Johan Paul             bonde                   19/9   1828   Hassela

Pålsdotter          Gertrud Cajsa        hustru   g.  1851      31/8    1828    Stöde

                                  barn

                              Magdalena  Johanna                       12/12  1852   Hassela

                              Marta Cajsa                                   19/11  1854   Hassela

                              Daniel                                            03/3    1857   Hassela

                              Paul                                                ??/7    1860   Hassela

                              Anders                                           01/2    1864   Hassela

                              Jon Peter                                        12/4    1866   Hassela

fam.Norin till Attmar 13/10 1873  samma dag inflyttar P. Larsson fr.Stormörtsjön

 

Larsson              Per                         bonde                   20/9    1825   Torp

Jonsdotter          Barbara                  hustru                   03/7    1826   Torp

                                  barn

                              Lars                  (Vistrand)                    05/3     1862   Torp

                              Per                     (Viding)                     12/9     1864   Torp

                              Jonas                  (död som liten)         09/1     1871   Torp

 

Olsson               Fredrik                   dräng                   23/10  1859   Brunskog

 

Andersson          Olof Peter              arbetare               17/6    1836   Stöde

Göransdotter      Karin                     hustru                   20/5    1835   Hassela

                                  barn

                              Anders Peter                                  28/4    1863   Stöde

                              Brita Christina                               18/12  1864   Stöde

                              Chatarina Olivia                            15/4    1870   Stöde

                              Erik Olof                                        25/7    1872   Stöde

                              Sigrid Elisabeth                             16/1    1874   Stöde

 

Eriksdotter         Maria                     piga                     10/1    1843   Gräsmark

Nilsson              Nils Mathias          dräng                   24/1    1851   Stöde

 

Persdotter          Marta Christina      änka                     03/4    1812   Stöde

                                  måg

Sundström          Aron Andreas        bonde                   12/2    1844   Stöde

Persdotter          Ingrid Marta           hustru                   06/4    1841   Stöde

                                 barn

                              Per Viktor                                      14/8    1876   Stöde

                              Martha Angelika                            30/10   1878   Stöde

  

Ros                    Ingrid Cajsa           piga                     21/11   1862   Hassela

Persdotter          Anna Maria            piga                     16/12   1853   Stöde

                              son Per Helmer                              06/20   1880   Stöde

 

Ersdotter            Martha Greta         piga                     20//1    1852   Stöde

                    Gläbacken

Nilsson              Jonas                      bonde                   10/8     1816   Stöde

Christofferd.      Martha                   hustru                   26/12   1814    Stöde

                                 sondotter Martha Laurina            06/1     1865   Stöde

                                son

                              Christoffer Olof                            08/1     1842   Stöde

                              Nils Jonas                                      11/2     1843    Stöde

(Vallmark)            Lars Abram     t.Attmar  1872           27/2     1847    Stöde

                              Mathilda Erika                               25/4     1849    Stöde

                              Anna Brita                                      13/11   1852    Stöde      

                              Lisa Maria                                     22/5     1856    Stöde

 

Jonsson              Nils Jonas              bondeson             11/2    1843   Stöde

Ersdotter            Greta Lisa              hustru                   31/8    1841   Stöde

                          Chatrina Fredrika  fosterdotter        13/4    1869   Stöde

            son         Jonas Albert          död  ?????           0212    1875   Stöde

 

Björklund           Erik Petter             bonde                   28/3     1852   Tuna

Persdotter          Anna Maria            hustru                   16/11   1853   Stöde

                                  barn

                              Ester Christina Ottilia                    15/11   1881   Stöde

Wiklander          Erik Andreas         dräng                   26/9     1859   Stöde

Nilsson              Nils Axel               dräng                   23/4     1859   Stöde

 

Hansson             Nils                        torpare                 02/12   1822   Attmar

Jonsdotter          Catharina Stina      hustru                   20/12   1829   Attmar

                                  barn

                              Hans Erik      död  ?????                30/6    1853   Stöde

                              Jon Olof                                         13/1    1856   Stöde

                              Nils Johan                                      15/2    1861   Stöde

                              Per Alfred                                      05/5    1871   Stöde    

 

Olofsd-Stockhaus  Brita Cajsa         piga   död  1882     10/12   1861   Attmar

Persdotter          Anna Maria            piga                     16/1     1853   Stöde

Ersdotter            Märtha Greta         piga                     10/9     1852   Stöde

 

Persson              Erik                        torpare                 19/12  1824   Attmar ?

Persdotter          Margareta  Sofia    hustru                   11/9    1815   Attmar

                                  barn

                              Gertrud Cajsa                                 09/3    1851   Stöde

            Gertruds son  Erik Emanuel                              02/9    1873   Stöde

                              Martha Greta                                  06/9    1852   Stöde

                              Per Erik       (Viklund)                    03/3    1854   Stöde

                          fam.till Attmar  18 nov. 1876

                             

Olofsson            Per                         backstugs.            21/6    1821   Torp

Kristoffersdot.   Karin                     hustru                   01/1    1816   Stöde

 

 Olsson-Lundberg  Olof                   arbetare               02/5    1845   Alfta

Nilsdotter          Sara Martha           hustru                   06/     1852   Stöde

                                  son

                              Nils Olof                                        08/4    1881   Stöde

            Karin Kristoffersdotter mor till Sara Martha                         

                         

                          Förre kronobåtsman

Källberg            Paul                                                   08/4    1814   Stöde

Jonsdotter          Inga Cajsa              hustru                   01/11   1811   Stöde

                                  barn

                              Erik                    arbetare               23/9    1841   Stöde

Viberg                    Jonas Petter        arbetare               13/7    1849   Stöde

                              Johan Arvid                                   20/5    1854   Stöde

                              Inga Brita                                       05/3    1858   Stöde

                               Inga Britas son Bengt Emil          21/10  1881  Stöde

 

Viberg                Jonas Petter           arbetare               13/7    1849   Stöde

Jonsdotter          Cajsa Vendla         hustru                   01/8    1851   Stöde

                                  barn

                              Paul Conrad                                   04/5    1876   Stöde

                              Martha Amanda 3112   1877   Stöde

 

Andersson-Widèn   Nils Gustaf       arbetare               21/6   1858   Väse

Jonasdotter        Lisa Maria             hustru                   2/5     1856   Stöde

                                  barn

                              Kristina Mathilda                           06/3    1881   Stöde

 

Granberg            Lars Mathias          arbetare               20/10  1841   Stöde

Jonsdotter          Anna Brita            hustru    g. 1873     13/11  1852   Stöde

                                  barn

                              Jonas Petter                                    15/6    1874   Stöde

                              Lars Albert           tvilling               10/5    1876   Stöde

                              Nils Viktor            tvilling               10/5    1876   Stöde

                              Martha Elvira                                 22/6    1880   Stöde

 

Granlund            Jonas Olof             arbetare               30/4    1845   Stöde

Jonsdoter           Martha Erika          hustru     g. 1875   24/4    1849   Stöde

                                  barn

                              Petrus Emanuel                              17/7    1875   Stöde

                              Martha Agneta                                14/8    1876   Stöde

                              Jonas Oskar                                    01/9    1878   Stöde

                              Frida Elvira                                   03/2    1881   Stöde

 

Jonsdotter          Lisa Maria             piga  Attmar 1880  20/5    1856   Stöde    

Norman              Helena                   piga                     07/6    1845   Hassela

             Helenas dotter  Anna Mathilda                      159    1870  Stöde

 

Hast                   Nils                        arbetare               04/1    1828   Bergsjö

Palm                  Anna Katharina      hustru                   18/4    1822   Bergsjö

 

Palm                  Brita Johanna         piga                     15/7    1851   Bergsjö

 

Andersson          Jonas                      dräng                   19/5    1832   Umeå

 

Lindström          Erik Jonas              arbetare               17/2    1853   Attmar

Ersdotter            Martha  Greta        hustru                   20/1    1852   Stöde

                                  barn

                              Per Emanuel                                   21/3    1878   Stöde

                              Lisa Elvira                                     08/10  1880   Stöde

 

Carlsson            Carl Fredrik           arbetare               18/6    1838                 ???????

Ersdotter            Gertrud Cajsa        hustru                   09/3    1851   Stöde

                                  barn

                              Erik Emanuel                                 04/2    1873                 Stöde

                              Nils Andreas                                  01/6    1877   Stöde

                              Catharina Fredrika                         28/9    1880   Stöde

 

Lif                      Jon Olof                 bonde                   23/11  1848   Stöde

Mathsdotter        Gertrud Mathilda     hustru                 09/3    1855   Attmar

                                 barn

                              Sigrid Charlotta                             25/11  1878   Stöde

 

Mathsson           Lars Mattias           dräng                   08/9   1862                  Attmar

 

                                        Näset

 

Nilsson              Lars                       bonden  död  ?     28/9   1808   Stöde

Nordlander        Stina Magdalena    hustru                   12/5   1817   Borgsjö

                                  barn               

                              Nils Olof                                        03/10  1849   Stöde

                              Martha Agneta           död  ??        09/9    1852   Stöde

 Nils Olof Larsson med mor flyttar till Selånger  1878

 

Jonsson              Nils Jonas                                          11/2    1843   Stöde

Ersdotter           Greta  Lisa              hustru                   31/8    1841   Stöde

Bergner              Chatharina Fredrika   fosterdotter      21/6    1869   Stöde

   familjen flyttar senare till Gläbacken där de övertar gården

  efter Nils Jonas far 1876.

 

Jonsson              Erik Martin            dräng                   23/9    1855   Stöde

Aronsson           Anders  Petter        dräng                   07/1    1848   Stöde

Wikholm            Erik Niklas            dräng                   ????      ?????

Johansson-Hallèn  Johan Gullik       dräng                   20/4    1834   Attmar

Olofsson            Abram                    dräng                   25/11  1855   Stöde

Bergner              Erik Peter              dräng                   11/5    1865   Stöde

Nylund-Carlsson  Carl                     dräng                   19/5    1857   Finland

 

Högbom             Nils Fredrik           arbetare               16/11   1856   Attmar

Källman             Vendla Catharina   arbetare               30/12   1857   Attmar

Aronsdottter       Sara Brita              inhyses                 29/1     1853   Stöde

Källman             Anna Greta            piga                     28/11   1850   Hassela

Jonsdotter          Cajsa Wendla        piga                     01/8     1851   Stöde

 

Olofsdotter        Catharina Mathilda  inhyses               22/6    1856   Stöde

 

Nilsdotter          Sara                       änka                     02/11   1786   Stöde

                                son                                                             Åstrå

Jonsson              Olof                       torpare                 27/1     1814   Stöde

Andersdotter      Sara Stina              hustru                   24/5     1816   Stockholm

                                  barn

                              Sara Martha                                   19/4    1849   Stöde

                              Stina Magdalena                            22/9    1851   Stöde

                              Anna Lena                                      15/1    1854   Stöde

                              Juliana Vendla                               20/7    1858   Stöde

 

Sandin                Olof                       bonde                   25/11   1847   Alsen

Olsdotter            Stina Magdalena    hustru                   22/9    1851   Stöde

                                  barn               

                              Christina Oliva                              13/6    1872   Stöde

                              Olof Adolf                                     22/5    1873   Stöde

                              Erik Albert                                     20/6    1875   Stöde

                              Elin Anjelika                                  08/4    1878   Stöde

                              Nils Arvid                                      09/8    1880   Stöde

 

Norman              Helena                   piga                     3176    1845   Hassela

                             Anna Mathilda    dotter                   15/9    1870   Stöde

 

Jonsson              Nils                        torpare                 06/10  1817   Stöde

Matsdotter         Sigrid Cajsa           hustru                   20/6    1816   Stöde

                                  barn

                              Sara                                                12/6    1853   Stöde

                              Mathilda  Christina                        22/6    1855   Stöde

                                  hennes son Nils Oskar               28/5   1879   Stöde

 

Nilsdotter          Kajsa                     änka                     19/1    1823   Brunskog

                                 son

Andersson          Anders                   arbetare               20/9    1850   Brunskog

Nilsdotter          Sara                       hustru                   12/6    1853   Stöde

                              son

                              Nils Ludvig                                    25/12   1878   Stöde

 

Holm                  Nils Gustaf            arbetare               22/7    1851   Skelefteå

Lindström          Anna   Martha        hustru                   17/2    1841   Stöde

                          hennes son  Nils August                 24/10  1866   Stöde

Landell              Johan Erik              bonde                   31/8   1843    Stöde

 

 

Holm                  Johan Peter            arbetare               04/1    1853   Skelefteå

Höglund             Johanna Margareta     hustru              15/2    1862   Stöde

                          dotter Hulda Selina                           02/2    1881  Stöde

                                                                                               Värmland

Andersson          Olof                   arbetare -faktor        22/7    1846   Magnskog

Olofsdotter        Anna  Lena             hustru                   15/1    1854   Stöde

                                  barn

                              Anders Leander                              30/1    1876   Stöde

                              Olof                                                28/8    1877   Stöde

                              Emanuel                                         26/5    1879   Stöde

               Arbetaren Andersson kom till Vigge 1875  utflyttar 1880  som Faktor         

       

Persson              Olof                       f. bonden              17/6    1800   Stöde

                                     måg

Granell              Nils                        bonde                   07/6    1846   Stöde

Olofsdotter        Martha Stina          hustru                   13/10   1837   Stöde

                                  barn

                              Martha Eugenia                              21/6     1875   Stöde

                              Paul Robert                                    09/7     1876   Stöde

                              Engla  Elisabet                               16/12   1878   Stöde

 

Högbom             Johan Andreas         dräng                 12/9    1862   Attmar

Jonsson-Brändström  Per Olof           dräng                 20/2    1858   Stöde

Lodin                 Carl Erik                dräng                   24/9    1858   Stöde

Lodin                 Jon Olof                 dräng                   05/7    1861   Stöde

Olofsson            Abram                    dräng                   25/6    1855   Stöde

Paulsson            Erik                        arbetare               20/1    1851   Stöde

Ersson                Jonas Magnus        dräng                   20/6    1850   Stöde

Paulsson-Granell   Nils                    dräng                   07/6    1846   Stöde

Norling              Jonas Peter            dräng                   01/8    1854   Stöde

Jonsson              Erik Martin            dräng                   23/9    1855   Stöde

Granlund            Margareta Catharina  piga                 20/9    1860   Stöde

Sjöberg              Brita Carolina            piga                 14/10   1862   Stöde

Thomasdotter     Lena  Cajsa                piga                 27/11   1857   Stöde

Höglund             Johanna Margareta    piga                  15/2    1862   Stöde

Pålsdotter          Anna Martha              piga                 18/9    1842   Stöde

Moberg              Ingrid Helena             piga                 23/4    1853   Attmar

        dotter  Elin Petronella                                        13/11  1875  Stöde

Johansdotter       Stina Cajsa               piga                  11/1     1852   Stöde

Lenberg              Martha Stina             piga                  27/12   1852   Attmar

Andersdotter      Saga Lisa  ??            piga                  14/7     1847   Stöde

           son  Anders Peter                                             09/10   1873  Stöde

 

Matsdotter         Mathilda                piga                     17/10  1852   Stöde

Kallberg            Cajsa Martha         piga                     05/4    1850   Stöde

Nilsdotter          Stina Cajsa            piga                     14/5    1842   Stöde

             dotter  Martha Erika                                      01/14 1872   Stöde

                          

Jonsdotter          Sara                       änka                     03/5    1795  Stöde

     änka  1865 efter torparen Per Persson han var född i Hassela

 

Olofsson            Matts                      torpare                 18/10   1804   Stöde

Olsdotter            Ingrid                     hustru    g.1833    18/2     1806   Stöde

                                  måg            Anders  född på Tjärnsjön

Andersson-Vidmark   Anders           torpare                 05/2     1837   Stöde

Matttsdotter       Sara Martha           hustru    g. 1865     25/3        1841   Stöde

                                    barn

                              Ingrid Andretta                               30/11   1865   Stöde

                              Olof Mathias                                  18/3     1868   Stöde

                              Lars Niklas                                    02/12   1871   Stöde

                              Emma Selina                                  04/12   1880   Stöde

 

Eriksson             Olof Peter              dräng                   05/6    1863   Stöde

Bergman            Lars Olof               dräng                   30/12   1855   Stöde

Högbom             Nils Fredrik           dräng                   16/11   1856   Attmar

Jonsson              Erik Martin            dräng                   23/9    1855   Stöde

Olofsdotter        Martha Cajs           piga                     18/7    1856   Stöde

Ersdotter            Märta Greta           piga                     20/1    1852   Stöde

 

Ersson                Jon                         backstugsittare     01/11  1825   Stöde

Fanberg              Magdalena             hustru                   ????  1816   Stöde

                                  barn                                           

                              Erik Martin                                    23/9    1855   Stöde

                              Per Olof                                         20/2    1858   Stöde

                              Lisa Erika                                      02/4    1859   Stöde

Lisa Erikas son Jonas      död 187??                          04/3   1873   Stöde

 

Olofsson            Nils Petter             arbetare               27/12   1831   Stöde

Olofsson            Abram                    arbetare               25/6    1855   Stöde      

 

 

 

Nilsson              Hans Erik               torpare  (Hampe)  30/6    1853    Stöde

Ersdotter            Anna Erika             hustru                   19/1    1853   Stöde

                         Cajsa  Erika          dotter                     19/1    1879   Stöde

 

Jonsson              Erik Martin            arbetare               23/9    1855   Stöde

Jonsdotter          Anna Helena          hustru                   08/10  1857   Bergsjö

                                  barn

                              Kristina Erika                                16/12  1878    Stöde

                              Helena Sofia                                  15/5    1880   Stöde

 

Nilsson              August                    arbetare               09/1    1844   Lövånger

Svensdotter        Stina Cajsa            hustru   g.1870      08/8    1843   Fjällsjö

                                  barn

                              Nils Evald                                      04/11  1871   Njurunda

                              Sven Wilhelm                                06/4    1875    Skön

                              Anders Gustaf                                118/4  1877   Stöde

                              Johan Wiktor                                  30/3    1879   Stöde

                              Emanuel                                         11/5    1881   Stöde

 

Kerf                   Carl Adolf             f.d. torpare           15/7    1816   Stöde

Josefsdotter       Brita                      hustru     g. ???      05/1     1809    Stöde

  Brita J. dotter till båtsman Josef Johannson-Myr i Josefsjala död 1809

 

Kerf                   Karl Erik               torpare                 01/10   1846   Stöde

Persdotter          Ingeborg  Lena       hustru    g. 1870    16/1    1839   Stöde

 

Kerf                   Olof Petter             arbetare               29/5    1843   Stöde

Olofsdotter        Sara Martha           hustru    g. 1870    12/4    1849   Stöde

 

Wiklund             Nils Mathias          arbetare               20/5    1850   Stöde

Källberg            Cajsa Martha         hustru     g. 1873    05/4     1850   Stöde

                                  barn

                              Carl Alfred                                    12/9    1873   Stöde

                              Nils Albert                                     30/12   1874   Stöde

                              Anders Leander                              25/2    1877   Stöde

                              Olof Leonard   (Nickes  Olle            20/9    1878   Stöde

 

                                                                          

                                                                      Ragnar Högbom

                                                                             23/9   2000